Windows update 1803 stör kopplingen till Nexus

Senaste stora Windows-uppdateringen kan göra så att BizPoint förlorar kontakten med Nexus-servern. Uppdateringen tar helt enkelt bort en del inställningar i Windows.

Hittills är det bara ett mindre antal användare som har drabbats och vi hoppas det fortsätter så men vi tänker också att det är bättre att vi informerar i förväg.

Lösning

Stoppa Nexus som tjänst och starta istället Nexus Interaktiv så du ser och kan ändra inställningarna. Typiskt har Remote management och TCP/IP transport stängts av. Starta om dessa. Stäng sedan Nexus Interaktiv och starta åter Nexus som tjänst.

Klart!

Kontakta din återförsäljare för hjälp

Kontakta gärna din återförsäljare om du behöver hjälp.