Det är 12 dagar till GDPR och Dataskyddsförordningen börjar gälla. Du som har BizPoint kan vara lugn, BizPoint är klart för GDPR sedan länge.

Personuppgifter är bara till låns

Som du säkert redan vet kan det bli dryga böter om du inte följer GDPR så försöka greppa vad som gäller om du inte redan har gjort det. Lagen börjar gälla 25 maj så det är hög tid. Ska vi koncentrera ner det till bara en punkt så blir det:

Personuppgifter är bara till låns

En personuppgift är allt som gör att en person är identifierbar. Tänk på att du även samlar personuppgifter om din personal.

Tre tips

Tre saker du bör prioritera:

  1. BizPoint 5.4.1 stödjer GDPR. Har du en äldre version så uppdatera nu.
  2. Städa bort kunder som inte längre besöker dig. Lämpligen använder du årsrutinera i SafeIT så slipper du hantera en kund i taget.
  3. Upprätta ett register över dina personuppgiftsregister.

Mycket fokus ligger idag på att man ska godkänna GDPR och det finns bra funktioner för att hantera detta i BizPoint. Men som de flesta av våra användare kan du nog spara personuppgifter med hänvisning till avtal och lagstiftning varför godkännande är mindre viktigt.

GDPR är en möjlighet!

GDPR skyddar dig som privatperson. Gilla GDPR så gillar dina kunder dig.

Det är lätt att tycka att GDPR är jobbigt och en massa onödigt extra jobb. Men se det som en möjlighet att visa att du bryr dig om dina kunder. GDPR är en marknadsföringsmöjlighet som du ska ta till vara.

Ps. GDPR är viktigt så BizPoint var GDPR-godkänt redan 2017.