Dataskyddsförordningen och GDPR står för dörren. En viktig punkt är att du bara har personuppgifterna till låns d v s kunder som inte längre besöker dig bör du rensa bort. Detta gör du enkelt genom att använda Årsrutinerna i SafeIT. Först gör du en Arkivering därefter kan du tabell för tabell se hur många poster den innehåller och hur gammal den äldsta posten är. Sedan väljer du själv vilket år du sätter som gräns för vad du vill spara. Typiskt ska du för GDPR städa tabellen Kund. Som ett lite plus får du mindre säkerhetskopior och det går snabbare att jobba i programmet.